Pavliša Objekti - Projektiranje građevina sa pripadajućim instalacijama

ZNANSTVENO-STRUČNI SKUP O PLINU I PLINSKOJ TEHNICI SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM, KLADOVO, SRBIJA (17.-20.05.2011.)

Sudjelovali smo u radu međunarodnog skupa o plinu i plinskoj tehnici održanom u gradu Kladovo. U predavačkoj sekciji “Proizvodnja i transport prirodnog plina” održali smo stručno predavanje (S. Pavliša: Zaštita cjevovoda od AC i DC elektroenergetskih smetnji). Rad se može preuzeti na zahtjev.

Projektiranje građevina s pripadajućim instalacijama

je početni korak da bi se došlo do pouzdanog i sigurnog rada građevine i njenih dijelova (instalacija). Napretkom tehnologije izazovi su sve veći, napose uz primjenu novih tehničkih norma i državnih propisa koji reguliraju minimalne sigurnosne mjere, pravila gradnje i održavanja građevine.

U svemu tome ovdje izdvajamo naša područja projektiranja temeljena na višegodišnjem iskustvu, temeljena na kvaliteti koja je dokazana sigurnošću rada mnogih postrojenja i građevina na kojima su naši projektanti sudjelovali u projektiranju i gradnji, ali i u održavanju. Na prvom mjestu svakako su projekti sustava elektrokemijskih zaštita (katodnih zaštita), kao najpouzdanije mjere za zaštitu od korozije ukopanih ili uronjenih čelićnih konstrukcija.

Pritom su neposredno vezani projekti raznovrsnih elektrotehničkih instalacija niskog napona slabe i jake struje, sustavi zaštite od munje, uzemljivači i sl. te elektrotehničke instalacije u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. U svakom slučaju kroz naše projekte nudimo najnovija tehnička rješenja koja osiguravaju tražene funkcije, propisane sigurnosne mjere i ekonomsku učinkovitost korisniku.